Společné cvičení a školení Jednotek sboru dobrovolných hasičů partnerských obcí v rámci projektu „Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“ v Reichenbachu

Společný nácvik ostrého poplachu s požárem ve městě Reichenbach, za přítomnosti firmy Becker Umweltdienste. Následné cvičení s nebezpečnými náklady organizované krajem Görlitz společně s firmou Becker. Dále prohlídka hasičského muzea v Biesig a výlet na Rotstein.