Město Reichenbach/O.L. (Leadpartner)

Převzetím role Leadpartnera přebírá město Reichenbach/O.L. hlavní zodpovědnost za úspěšnou realizaci, kontrolu a koordinaci všech plánovaných projektových aktivit, jakož i za plynulou komunikaci mezi všemi partnery.
Pro realizaci projektu byly společně definovány milníky a vytvořen s
polečný harmonogram realizace projektu. Mezi partnery budou rozděleny úkoly a jejich plnění bude koordinováno a následně kontrolováno. Po každém setkání projektového týmu budou výsledky zdokumentovány. Bude kontrolován postup stavebních opatření a budou předávány informace i postupu výběrových řízení..

www.reichenbach-ol.de

Obec Nový Oldřichov (Projektový partner 1)

Obec Nový Oldřichov udržuje od realizace projektu „Aktivní mládež bez hranic“ těsné a přátelské vztahy s Leadpartnerem. Nadále bude využívat bohaté zkušenosti získané při realizaci podobně zaměřeného projektového záměru. Paní Marcela Novotná (starostka) převzala v rámci tohoto projektu roli koordinátorky pro všechny české partnery.
Vzdálenost mezi Reichenbachem/O.L. a obcí Nový Oldřichov je cca 65 km ( asi hodina cesty autem)

http://www.obecnovyoldrichov.cz/

Město Žandov (Projektový partner 2)

Město Žandov leží v těsné blízkosti obce Nový Oldřichov a má velmi podobné projektové potřeby. Obec Nový Oldřichov a město Žandov již nyní velmi úzce spolupracují.
Vzdálenost mezi Reichenbachem/O.L. a městem Žandov je cca 70 km ( asi 1 hodina a 10 minut cesty autem)

http://www.zandov.cz

Město Zákupy (Projektový partner 3)

Také zde je potřeba přeshraniční pomoci velmi vysoká. V roce 2010 bylo město postiženo velkou povodní, při níž pociťovali jeho zástupci velkou nouzi o potřebnou techniku. Tehdy zde byla každá pomocná ruka velmi vítána, zejména při likvidaci následků povodně. Projektoví partneři chtějí společně těmto krizovým situacím předcházet a v případě nouze si vzájemně pomáhat a podporovat se.
Vzdálenost mezi Reichenbachem/O.L. a městem Zákupy je cca 70 km ( asi 1 hodina a 10 minut cesty autem)

http://www.zakupy.cz/